En skakklub for alle

Har du lyst til at spille skak i en skakklub? Her har du mulighed for at spille med i vores skakturneringer, holdskak, juniorskak, ‘Skak og Snak’ eller deltag i Kronborg Chess Open

Helsingør Skakklub er en af Nordsjællands største og ældste klubber. Klubben blev stiftet i 1924 og klubben er i dag bosiddende på Byskolen, Marienlyst Allé 2, Bygn. 11, 2. sal i Helsingør. Vi har i de sidste par år oplevet positiv fremgang i klubben og tilbyder skak på alle niveauer og alder. Vi har i dag en veletableret junior- og ungdomsafdeling som består af spillere i alderen fra 6 – 19 år.

Du er altid velkommen til at besøge klubben til lidt ’snak og skak’ eller spille med i vores interne og eksterne skakturneringer. Vi afholder årligt forskellige skakturneringer blandt andet Forårsturneringen, Nordkyst Mesterskabet og det prestigefyldte Klubmesterskab, som blev afviklet første gang i 1925. Derudover afholder vi Kronborg Chess Open, som er en større international skakturnering som afholdes på Comwell Borupgaard i Snekkersten. Turneringen spilles fra 9 – 12. maj (7 runder) i 2024 og en stormestergruppe der spiller fra 8. – 12. maj 2024 (9 runder).

I holdturneringen under Dansk Skak Union (DSU) deltager vi med 4 hold i henholdsvis 2. division, Mesterrækken, A-rækken og B-rækken.

DET SKER LIGE NU

NYHEDER

MÅNEDENS PARTI

Hver måned viser vi et parti fra klubbens turneringer eller holdkampene med kommentarer fra en af spillerne.

SKAK SIDEN 1924

Kronborg Chess Open _ Kronborg

Der er blevet spillet skak i Helsingør Skakklub siden 2. december 1924, hvor klubben  blev dannet. Dette gør klubben til en af de ældste i Nordsjælland og er i dag mellem de 10 største skakklubber i Danmark.

SKAK CITATER

Chess is a very tough game, and psychologically a tough game. And of course, chess needs a lot of qualities, human qualities. And so you must have a very strong nervous system, and then you must be
GM Anatoly Karpov
 
Chess helps you to concentrate, improve your logic. It teaches you to play by the rules and take responsibility for your actions, how to problem solve in an uncertain environment.
GM Garry Kasparov
 
Had I not played the Sicilian with Black I could have saved myself the trouble of studying for more than 20 years all the more popular lines of this opening, which comprise probably more than 25
GM Bent Larsen
 
Among top grandmasters the Dutch is a rare defense, which is good reason to play it! It has not been studied very deeply by many opponents, and theory, based on a small number of 'reliable' games,
GM Bent Larsen
 
 
 
 
 
 
 

A chess club for everyone

Elsinore Chess Club is one of North Zealand’s largest and oldest clubs. The club was founded in 1924 and today the club is resident in Byskolen, Marienlyst Allé 2, Build. 11, 2nd floor, in Elsinore. In the last couple of years, we have experienced positive progress in the club and offer chess at all levels and ages. Today we have a well-established junior and youth division consisting of players aged 6-19.

You are always welcome to visit the club for a little ‘talk and chess’ or join our internal and external chess tournaments. We arrange annual chess tournaments, including the Spring Tournament, the North Coast Cup and the prestigious club championship, which were settled for the first time in 1925. In addition, we hold the Kronborg Chess Open, a major international chess tournament held at the Hotel Comwell Borupgaard in Snekkersten. The tournament is played from May 9th – 12th in 2024 (7 rounds) and a Grand Master Group from May 8th – 12th 2024 (9 rounds).

In the team tournament under the Danish Chess Union (DSU) we participate with 4 teams one in 2nd Division, Masters series, A & B-series.

Her finder du Helsingør Skakklub

© Copyright Helsingør Skakklub